Xavi Monfort (ICV) denuncia l'incompliment sistemàtic del Reglament Orgànic Municipal

2011-11-25 09:00

El regidor d'Iniciativa per Catalunya-Verds a l'Ajuntament de Figueres, Xavi Monfort, ha presentat una instància per conèixer perquè el govern municipal no ha passat a comissió informativa, tal com marca el Reglament Orgànic Municipal (ROM), la moció que va presentar al Ple municipal del mes d'octubre. Aquesta moció pretenia debatre i votar sobre la conveniència que a Figueres no es promoguin els espectacles amb animals.

Monfort ha denunciat l'incompliment sistemàtic del ROM, en tant que no s'ha inclòs aquest tema en cap de les comissions de les darreres setmanes, per evitar que es pugui sotmetre la moció al Ple municipal. “El govern va rebutjar-la perquè no ho considerava un tema urgent, però el ROM estableix clarament que les mocions de les quals no es vota la urgència s'han d'incloure a la comissió informativa corresponent per passar-lo posteriorment al Ple”.

Monfort ha afegit, a més, que “ajuntaments com el de Girona mostren una actitud molt més democràtica, ja que aproven la urgència de totes les mocions que es presenten amb un marge mínim de 48 hores”.