Una dotzena d'entitats de Figueres demanen un debat obert sobre l'ordre de prioritats en equipaments culturals de la ciutat

2017-02-02 10:30

Arran de l'anunci d'inversió en el projecte del Museu del Circ, un grup d'entitats culturals de la ciutat van debatre la situació dels equipaments culturals de Figueres i les seves mancances. Una dotzena han signat un manifest on, sense manifestar-se ni a favor ni en contra, reclamen un debat obert, franc, públic i constructiu sobre les inversions prioritàries de la ciutat en matèria cultural.

Les entitats són Agitart, Associació Cultural Caputxins, Cineclub Diòptria, Empordanesos per la Cultura, Foment de la Sardana Pep Ventura, Institut d'Estudis Empordanesos, Jove Orquestra de Figueres, Joventuts Musicals de Figueres, La Funcional Teatre, Pastorets de Figueres, Patronat de la Catequística i Taller de Teatre de Figueres.

Aquest és el manifest

Amb aquest MANIFEST, les entitats sotasignants volem expressar la nostra SORPRESA i PREOCUPACIÓ davant l'anunci d'una inversió inicial de 1.500.000.- € per a la creació d'un Museu del Circ a la ciutat de Figueres, a la Casa Nouvilas, fet recentment per l'alcaldessa en el decurs d'una roda de premsa. 

SORPRESA 

Perquè l'anunci s’ha fet sense donar a conèixer cap detall del projecte museístic: ni la seva viabilitat arquitectònica, davant la possible afectació sobre l’edifici de la casa Nouvilas, protegit i inventariat com a Bé Cultural d’Interès Local (IPA-19684), i sobre l’entorn urbà; ni la seva viabilitat econòmica real, no només per la inversió inicial sinó també pels costos de manteniment en anys successius; ni sobre el propi projecte museogràfic, inclòs el detall de les instal·lacions i del personal que custodiarà la col·lecció. 

Perquè al llarg de les reunions promogudes per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Figueres per tal de portar a terme la Revisió i actualització del Pla estratègic de Cultura de Figueres, fetes amb la participació i el compromís dels partits polítics municipals, i a les que s’han convocat algunes de les entitats culturals que signem aquest manifest, EN CAP MOMENT s’ha parlat ni tractat la possibilitat de crear un nou museu amb finançament públic a la ciutat. 

PREOCUPACIÓ

Perquè considerem que a la ciutat hi ha importants mancances en el equipaments culturals existents, pendents de resoldre des de fa anys, que haurien de tenir prioritat. Esmentem, per exemple:

La finalització de les obres del Casino Menestral
La reforma i l’adequació del Museu de l'Empordà
La reforma i l’adequació de l'Arxiu Municipal
La finalització del projecte dels Caputxins com a espai de formació i exhibició musical
La construcció de la segona biblioteca que a Figueres li correspon per Llei
L’adequació del Teatre El Jardí
La finalització de la darrera fase del  projecte de La Cate
La rehabilitació i l’obertura al públic de la Casa Natal de Salvador Dalí
La finalització del projecte del Museu del Joguet
Desplegament de la xarxa de Centres Cívics als barris 

Perquè moltes de les entitats culturals de la ciutat, que precisen d’aquests equipaments públics per a programar les seves activitats, es mantenen en situacions precàries per manca d’infraestructures: hotel d'entitats, sales de reunions, locals d'assajos, magatzems, equips... 

Perquè aquest anunci arriba en un moment d'incertesa pressupostària municipal que, a curt i mig termini, pot afectar la programació i el finançament anuals de les nostres entitats i dels equipaments municipals vigents.

Per tot el que s'ha exposat, i perquè creiem que el projecte cultural de la ciutat ha de tenir una base més participativa, sòlida i consensuada entre tots els agents culturals que el fan possible.

DEMANEM

Que es prengui en consideració l’opinió aquí recollida 

Que abans de prendre cap decisió, s'obri un debat en el conjunt de la ciutat, que impliqui ciutadans, entitats i partits polítics, sobre quin és l'ordre de prioritats que cal establir en les inversions municipals en matèria d’equipaments culturals de Figueres.

Lloc de cerca