Torna la campanya Re-paper a les escoles de l'Alt Empordà

2013-01-10 14:00

L'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha iniciat una nova campanya de foment de la recollida selectiva a les escoles en el marc del programa Re-paper. Una de les novetats d’aquesta acció és que els centres educatius participants podran demanar un espectacle de Pitu Tries, el personatge de ficció que protagonitza les accions de reciclatge de la institució. 

Per aconseguir de forma gratuïta aquest espectacle només han d’introduir una activitat de prevenció, reutilització o reciclatge de residus a la pàgina web del programa. Quan es vulgui sol·licitar, cal mirar l’agenda de disponibilitat del personatge a la seva pàgina web. 

Amb el nom de Re-paper, aquest programa va néixer l’any 2006 i donava resposta a la necessitat dels centres educatius de tenir a l’abast un servei de recollida selectiva de paper que facilités la tasca diària del centre en aquest sentit. D’altra banda, l’interès creixent d'integrar els centres educatius en xarxes com les "Escoles verdes" va fer que les accions encaminades a la sostenibilitat dins dels col·legis siguin molt freqüents des d’aleshores. 

Re-Paper és una resposta a aquestes necessitats en la mesura que inicia un servei de recollida de paper i cartró específic per a les escoles. A més, complementa el servei el butlletí en el qual s’inclouen totes les novetats relacionades amb la campanya i que s’envia periòdicament a les escoles per correu electrònic i, finalment, aporta uns dossiers educatius per a ajudar al mestre en la tasca de facilitar la comprensió de la importància del reciclatge. 

En concret, les escoles adherides gaudeixen d’un sistema de recollida de paper i cartró. Cada escola tindrà un contenidor de paper exclusiu de tipus iglú que col·locarà en una ubicació adient per permetre la seva recollida pels camions de selectiva (preferentment al perímetre del pati o a prop d’un portal que permeti l’entrada del camió, en tot cas, s’indicarà el lloc adient a cada centre). 

La recollida es portarà a terme el mateix dia que la recollida municipal, en principi un cop per setmana, però cal avisar quan el contenidor estigui ple. El contingut del contenidor a cada recollida es pesarà i es podrà consultar a la web de recollida selectiva del Consell Comarcal de l'Alt Empordà: www.selectiva-altemporda.org 

Cada escola tindrà un retorn en paper reciclat en funció del paper que reculli al contenidor blau. Aquest incentiu consisteix en tornar trimestralment a les escoles folis de paper reciclat en funció del paper recollit al seu contenidor. Els objectius són incentivar l’ús del paper reciclat i donar una eina al professorat per mostrar als alumnes el resultat de la selecció d’aquest residus escolar. 

Els criteris de retorn en els darrers cursos han estat d’un paquet de folis de paper reciclat per cada 100 kg de paper recollit si el contenidor és d’ús exclusiu de l’escola. Un altre paquet per cada 200 kg de paper recollit quan el contenidor estigui situat a fora de l’escola o per cada 500 kg de paper recollit quan el contenidor sigui d’ús municipal. També s’ha lliurat un arbre per a les escoles que pengin al web un mínim de sis activitats per curs.