Sindicats i Ajuntament de Figueres segueixen negociant per evitar la vaga de neteja a la ciuat

2016-12-14 11:00

L’Ajuntament de Figueres i els representants sindicals continuen negociant per intentar arribar a un acord que eviti la vaga  en el servei de neteja, enllumenant i jardineria convocada a partir del dia 20 de desembre.

Aquest dimarts s’ha dut a terme una nova mediació a la Inspecció de Treball de la Generalitat entre els representants de les empreses Fisersa, i Ecoserveis, responsables municipals i els sindicats CO.BAS i CC.OO i s’ha fixat una nova trobada per aquest dijous a la tarda.

En la primera mediació que es va celebrar l’1 de desembre es va avançar en les negociacions i es acordar ajornar la vaga uns dies ja que inicialment estava prevista per al 12 de desembre. 

Des de l’Ajuntament s'informa que s'estan fent grans esforços per acostar posicions i estava a l’expectativa de debatre la darrera proposta presentada, però els sindicats han presentat un plantejament alternatiu que suposa continuar negociant.

La darrera proposta de l’Ajuntament garanteix per escrit un gran respecte de les condicions laborals i salarials dels treballadors. Es tracta, segons l’Ajuntament de “posar-ho tot per escrit per tal de garantir millor tots els compromisos de cares al futur”, tal i com han demanat els sindicats.

A l’assemblea celebrada a principis d’aquest mes pels treballadors de Fisersa es va arribar a un acord en el  conveni col·lectiu, fet que, segons l’Ajuntament, “ha de servir d’exemple de diàleg per arribar un acord satisfactori en la negociació d’Ecoserveis”.

La darrera proposta de l’Ajuntament inclou, entre altres punts, el compromís detallat de no aplicar mesures laborals que comportin l’extinció dels contractes dels treballadors subrogats a l’empara de causes objectives de tipus productiu i/o econòmiques i/o organitzatives. També contempla que  en el moment de la subrogació tindran preferència a l’hora de cobrir noves necessitats de llocs de treball en els serveis de jardineria i enllumenat públic de Fisersa aquells treballadors que no van ser objecte de subrogació i que haguessin format part de la borsa de treball d’Ecoserveis, mitjançant contracte temporal  en aquets serveis. A més, es garanteixen les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d’Ecoserveis sense posar en  perill les condicions de la plantilla de Fisersa.