Salut reconeix l'Hospital de Figueres pel seu alt nivell d’excel·lència

2015-01-15 11:00

L’Hospital de Figueres ha obtingut un 93,5% de nota en la renovació del certificat d’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda que atorga el Departament de Salut. Aquesta acreditació està orientada a la millora contínua i es basa en el model d’excel∙lència per a la gestió de la qualitat (EFQM) que es fa efectiva en assolir més d’un 65% dels estàndards exigibles. La seva obtenció determina el reconeixement d’un nivell de qualitat concret i un grau de competència d’un centre sanitari. 

Els resultats obtinguts per l’Hospital de Figueres el situen a la franja alta del model i demostren el grau de maduresa del sistema de gestió de la qualitat, en haver superat en més de 13 punts la darrera acreditació, obtinguda l’any 2009. La majoria dels serveis de l’entitat ha assolit un 100% dels estàndards, tot i haver‐se incrementat el grau d’exigència de compliment i el nombre d’estàndards a complir. 

Al tractar‐se d’un procés de millora contínua i en la línia de mantenir una progressió ascendent, l’Hospital de Figueres ha establert un pla de millora a tres anys, per a aquells estàndards no assolits i realitzarà anualment una avaluació interna del model. L’obtenció de l’acreditació fa palesa la millora progressiva i objectivable dels serveis i constitueix un segell de confiança tant per als ciutadans com per als professionals de l’Hospital de Figueres.

 


 

Lloc de cerca