Pla econòmic financer cap a un romanent de tresoreria positiu

2014-07-15 10:00

L'Ajuntament de Figueres aprovarà en un ple extraordinari un pla econòmic que permetrà eixugar el dèficit que es va generar l'any 2011 a l'hisenda municipal.