Més de 3.000 pacients de l'Alt Empordà van ser atesos l'any 2022 a través de la teledermatologia

2023-02-22 17:00

L’any 2022, més de 3.000 pacients de l’Alt Empordà han estat atesos a través de la teledermatologia. Aquesta tecnologia es va posar en marxa a la Fundació Salut Empordà (FSE) fa tres anys i mig i consisteix en fer  fotografies de la lesió de la pell i enviar les imatges al dermatòleg per a la seva valoració. Actualment, dona cobertura al cent per cent de les derivacions de l’atenció primària de l’Alt Empordà que tenen a veure amb els processos dermatològics. D’aquest total, un de cada quatre pacients (26 %) ha necessitat de la visita presencial d’un dermatòleg de l’Hospital de Figueres, després d’haver anat al metge de família per una lesió a la pell.

D’altra banda, el 65 % de les 3.022 consultes s’han resolt per l’atenció primària sense que l’especialista hagi hagut de visitar presencialment el pacient. En un 9 % dels casos, el dermatòleg, només veient les fotografies efectuades pel metge de família, ha pogut valorar la necessitat d’ intervenció quirúrgica i l’ha programat directament.

“Aquest sistema ha esdevingut molt efectiu per agilitzar l’atenció als pacients i, en conseqüència, per reduir el temps d’espera per ser visitat. Actualment tenim un temps de programació per visita adequat i no hi ha llista d’espera en aquesta especialitat”, explica Manel Vicente, director de Continuïtat Assistencial i Salut Comunitària de la FSE. “Permet una gestió ràpida del cas i que només arribin presencialment a l’especialista els casos que requereixen d’una exploració clínica directa”, afegeix Vicente.

Aquest model assistencial funciona a la FSE des del juny del 2019 en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona. Inicialment, la teledermatologia només es feia servir en els casos de lesió tumoral pigmenta o sospita de melanoma, però el juliol del 2020 es va acordar amb les ABS del territori que totes les consultes dermatològiques es farien per aquest sistema.