Mediterrània Dansa ha recuperat les millors coreografies al Gresca a la Fresca

2012-07-19 08:00

L'espectacle AMD 10 anys permet fer un recorregut per tots els espectacles de Mediterrània Dansa.