L'Oficina Comarcal del Consumidor fa recomanacions per als usuaris afectats per l’avaria de les companyies de telefonia Orange i Jazztel

2018-11-01 13:00

Des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de l'Alt Empordà, es fan públiques un conjunt de recomanacions a tenir en compte per a totes aquells usuaris afectats per l’avaria de les companyies de telefonia mòbil Orange i Jazztel, que ha afectat els seus abonats de la comarca:

-No està regulat el termini per a la resolució d’avaries, però l’operador està obligat a indemnitzar l’usuari/a per qualsevol interrupció del servei. La quantia d’indemnització s’estableix en funció del temps en què el servei estigui interromput.

-Per reclamar per una avaria us heu d’adreçar, en primer lloc, al departament d’atenció al client de la companyia i reclamar de manera que en tingueu constància (número de reclamació o incidència, fulls oficials de reclamació/queixa/denúncia, carta certificada amb acusament de rebuda, etc...). Si en un termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb l’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

-Per presentar una reclamació a l’Oficina d’Informació al Consumidor de l’Alt Empordà es pot fer de manera presencial en horari d’atenció al públic (dilluns, dimecres i dijous de 9h a 13:30h) amb el nostre formulari, o bé es pot fer a través de la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum al següent enllaç:
https://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

-Per reclamar a consum és necessari que aporteu la reclamació prèvia efectuada a l’empresa i la factura o el contracte, cal que la presenti el titular del servei o bé una persona autoritzada.

-Si desitgeu més informació podeu sol·licitar cita prèvia amb la tècnica de consum al telèfon 972503088.

-Per reclamar algun tipus d’indemnització o dany a la companyia es recomana guardar tota la documentació i comprovants, tiquets, factures, etc... cal tenir present que ORANGE i JAZZTEL estan adherides a l’arbitratge de consum, que és un sistema de resolució extrajudicial de conflictes en el qual les parts  sotmeten la controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral.

Dades per reclamar a l’empresa:

ORANGE ESPAGNE, SAU
Servicio de atención al cliente
Parque Empresarial la Finca - Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8 - 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid

Telèfon d’atenció al client: 470 (cal obtenir un número de reclamació o incidència i anotar la data de la trucada). Si és una empresa qui reclama: 1414 (cal obtenir un número de reclamació o incidència i anotar la data de la trucada). En cas que es tracti de JAZZTEL les dades fiscals de l’empresa són les mateixes, però s’ha d’indicar JAZZTEL com a nom comercial de l’empresa.