L'Alt Empordà registra més ingressos i defuncions per coronavirus que Girona i Catalunya, malgrat tenir menys casos detectats

2021-11-15 17:00

De gener a octubre de l’any 2021, les taxes d’ingressos i defuncions per coronavirus a la comarca de l’Alt Empordà es van situar per sobre de les del conjunt de la demarcació de Girona i del territori català, malgrat tenir una taxa inferior de casos detectats de la Covid-19. Això s’explicaria probablement pel fet que a la comarca s’han realitzat menys proves de detecció a causa de les característiques sociodemogràfiques pròpies del territori. 

És una de les conclusions a què arriba INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà (el departament de la Fundació Salut Empordà que actua en clau d’observatori), en analitzar les dades d’infecció per coronavirus a la comarca des de l’1 de gener fins al 30 de setembre de 2021 i en comparar-les amb el que ha succeït durant aquest mateix període en el conjunt del territori gironí i català. 

Així, s’observa que, per cada 100.000 habitants, a l’Alt Empordà es van registrar 5.918,36 casos i va tenir unes taxes d’ingressos i defuncions de 538,11 i 94,65, respectivament. En el cas de la demarcació de Girona, els casos ascendeixen a 6.387,33, la taxa d’ingressos se situa per sota, 454,02, i la de defuncions també, 78,47. Si mirem les mateixes dades de Catalunya, els casos són majors, 6.763,67, però tant els ingressos com les defuncions són menors, amb 515,23 i 82,79, respectivament.

Evolució de nous ingressos
D’altra banda, si s’analitza l’evolució dels nous ingressos per coronavirus a l’Hospital de Figueres de gener a setembre d’aquest any, s’observa que a l’Alt Empordà s’han produït dos pics: el primer després de les vacances de Nadal de l’any 2020 (59 ingressats la setmana tres, que correspondria al període del 18 al 24 de gener de 2021) i el segon després de la relaxació de les mesures durant el mes de juny (41 ingressats la setmana 30 de l’any, que correspondria al període del 26 al 31 de juliol de 2021).

Una altra conclusió que es pot extreure de l’evolució dels nous ingressos és que durant el 2021 l’Hospital de Figueres sempre ha tingut algun pacient ingressat per la Covid-19, essent dos ingressats la xifra més baixa, que es va produir durant les setmanes 25 i 26 de l’any, és a dir, a finals del mes de juny.