La regidora de Joventut Mireia Mata defensa la forma de gestió de l'Embarraca't d'aquest any

2010-06-09 08:22

Aquest any, per primer cop en aquest mandat municipal i després de molts anys, les barraques han estat gestionades per una comissió d’entitats que s’han fet càrrec de la organització i seguiment d’una de les principals manifestacions lúdiques de les Fires i Festes de la Santa Creu. La implicació de 18 entitats que formaven part de la comissió, i la tasca del coordinador incorporat de manera expressa (per causa de la baixa laboral del tècnic titular de l’àrea) han fet possible que malgrat el mal temps dels dies de Fires, les despeses han estat cobertes, els comptes tancats i sense cap despesa no computada i les entitats han obtingut beneficis que els permetin dur a terme les seves activitats de voluntariat al llarg de l’any.

- L’organització de l’Embarraca’t 2010 ha estat una activitat promoguda per l’Ajuntament i organitzada de forma participada per 18 entitats de la ciutat. El punt de partida econòmic de l’organització d’aquest esdeveniment de les Festes de Santa Creu és de 145.000 € en despeses (partida 10 17 33404 22609), i de 13.000 € (partida 10 33604) d’ingressos.

- El pressupost final aprovat per a la realització de l’Embarraca’t 2010 és de 155.400 € dels quals 143.400 € provenen de la partida d’Embarraca’t (10 17 33404 22609) i 12.000 € provenen de l’esponsorització que les comissions negocien amb el proveïdor de les begudes i que determinen que aquesta quantitat vagi a ampliar la despesa de les actuacions musicals i així millorar l’oferta musical de l’activitat. Aquest pressupost és aprovat en data 9 d’abril de 2010.

- Així mateix, les entitats varen negociar amb l’empresa proveïdora de begudes que també es fes càrrec dels gots reutilitzables amb què servir les consumicions, dins els tractes de proveïment que estableixen les entitats amb el proveïdor acordaren que, els beneficis que suposa la no recuperació de la fiança que s’aplica per la seva utilització per part de l’usuari, es repartiria entre les entitats. Un cop finalitzada l’activitat, aquesta quantitat és de 11.388 €.

- En concepte de repercussió de costos per a la instal·lació d’estands, l’ajuntament ingressarà un total de 13.845 € per par de les entitats, cobrint així el pressupost d’ingressos previstos.

Aquesta forma de fer, de participació i transparència, de confiança i d’evitar sembrar dubtes ni recels sobre aquells que de forma voluntària estan fent una aportació a la ciutat i la societat, serà la tònica de la regidoria, que la regidora defensa davant les crítiques infundades.