La Fundació Salut Empordà satisfeta per la nul·litat de la contractació de la gestió de l'ABS de l'Escala

2013-04-18 12:00

La Fundació Salut Empordà ha manifestat la seva satisfacció en relació a la resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya que ha declarat nul tot el procediment per la contractació de la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit de l’Àrea Bàsica d’Atenció l’Escala. La Fundació Salut Empordà havia presentat al·legacions en les que demanava, en primer lloc, la nul·litat del concurs. 

Per a la Fundació Salut Empordà "la gestió de l’ABS de l’Escala és una peça clau de l’FSE que fa possible que l’entitat presti serveis sanitaris d’atenció integral, és a dir atenció primària, atenció especialitzada d’aguts i atenció sociosanitària. Aquesta resolució dóna l’oportunitat a la Fundació de seguir treballant per oferir serveis d’atenció primària a la població de l’ABS l’Escala, tal com ho ha estat fent els darrers dotze anys, amb un servei ben valorat per la població, tal com recullen les enquestes del CatSalut.