La Diputació ofereix una nova línia de subvencions a empreses i autònoms del sector cultural gironí afectat per la crisi de la COVID-19

2021-03-23 16:00

La Diputació de Girona continua donant suport a ens locals, entitats, associacions i empreses de les comarques gironines per afrontar els efectes originats per la COVID-19, ara que s’ha complert el primer any de pandèmia.

Un dels sectors més afectats a la demarcació ha estat el cultural. Avui, en el ple de la corporació s’han aprovat, per unanimitat, les bases d’una nova línia d’ajudes destinades a autònoms i petites i mitjanes empreses de l’àmbit cultural gironí, molts dels quals tenen, a causa de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, importants dificultats econòmiques que els impedeixen continuar l’activitat. L’objectiu d’aquestes subvencions extraordinàries és impulsar aquest sector donant-li suport en el finançament de les despeses de funcionament i personal. Concretament es podran sol·licitar, entre d’altres, subvencions pels conceptes següents:

·  Despeses per a l’adaptació dels espais als requeriments sanitaris per combatre la COVID-19

·  Quotes (Seguretat Social, gremis...), tributs i despeses de l’espai on es du a terme l’activitat (lloguers, préstecs...)

·  Despeses de personal i formació

·  Despeses de difusió i comunicació, així com de preparació i desenvolupament, de les activitats culturals (incloses les que s’hagin hagut d’anul·lar a causa de la pandèmia)

Hi podran accedir empreses i autònoms relacionats amb l’edició (llibres, publicacions periòdiques...) i amb activitats dins de l’àmbit del cinema, la música o els espectacles i en biblioteques, arxius i museus o altres equipaments sempre que tinguin menys de dotze treballadors assalariats i una facturació anual màxima de 500.000 euros. No s’hi podran presentar aquells que el 2020 ja hagin obtingut algun tipus d’ajuda dels serveis de Cooperació Cultural, Comunicació Cultural o INSPAI de la Diputació de Girona.

D’entre els criteris de valoració es tindrà en compte el nombre de treballadors, així com el volum de facturació de les anualitats 2019 i 2020. Obtindran més punts els que s’hagin vist més afectats per la situació d’emergència.