La conca de la Muga disposa d'11 depuradores que sanegen les aigües residuals de més de 70.000 habitants

2014-02-14 14:00

La conca de la Muga disposa actualment d’11 depuradores, totes elles a la comarca de l’Alt Empordà, que tracten un cabal d’aigües residuals de 22.500 m3/dia (que representa el sanejament de 70.400 habitants). Això suposa que les depuradores existents garanteixen el sanejament de més del 80% de la població de la conca.

Des de l’entrada en funcionament de la primera estació depuradora d’aigües residuals al 1981 (planta de la Jonquera), l’evolució del sanejament a la conca de la Muga ha estat la que podeu veure en aquest gràfic adjunt.

Al mateix temps l’Agència ha dut a terme, en la mesura que els diferents sistemes de sanejament ho han requerit, les ampliacions i millores oportunes en els darrers anys. Així doncs, des de l’any 1993, en què es va ampliar la depuradora de Figueres, s’han dut a terme 2 ampliacions més (Empuriabrava i la Jonquera).

Evolució qualitativa

Totes aquestes actuacions desenvolupades en els darrers 35 anys en matèria de sanejament han comportat la millora qualitativa de la conca, la recuperació d’algunes comunitats biològiques (macroinvertebrats i diatomees) i la reducció del nitrogen i del fòsfor en un percentatge molt significatiu, que ha permès millorar l’estat ecològic i qualitatiu de les masses d’aigua de la conca.