La muralla de la plaça de les Patates quedarà al descobert amb una escala per accedir-hi

2012-03-14 14:30

L’Ajuntament de Figueres deixarà al descobert part de la muralla altmedieval que es va trobar a la plaça de les Patates, arrel de les obres de reurbanització que es fan en aquest punt de la ciutat.

El Govern municipal, d’acord amb la direccions arqueològica i arquitectònica de l’obra, els serveis tècnics municipals i la resta de grups municipals, ha decidit deixar visible part de la muralla pel seu grau d’interés ja que és l'única que es conserva del recinte fortificat altmedieval de Figueres. De fet, tal i com es destaca en l’informe, aquest tram és un dels pocs que es pot recuperar ja que la resta es va enderrocar per utilitzar-la com a fonamentació de cases del nucli antic o be per adossar-hi construccions.

Per donar valor a la troballa i fer-la visitable, es construirà una escala que permetran als visitants baixar fins al nivell de la muralla. El projecte es complementarà amb la instal·lació d’una planxa metàl·lica amb un plànol de tot l’àmbit, assenyalant el traçat de la muralla i una explicació.

Aquest nou projecte no afectarà el calendari de les obres a la plaça de les Patates, les quals està previst que finalitzin abans de l’estiu.