La Diputació de Girona, “la Caixa” i la IAEDEN presenten un estudi sobre la generació i distribució d’energies renovables a l’Alt Empordà

2010-05-12 14:37

Ha finalitzat la redacció de l’estudi «Energia: de l’ecopoble a l’ecocomarca», en què es posa de manifest la possibilitat d’implantar microgeneració distribuïda a partir d’energies renovables a petita escala a l’Alt Empordà. L’estudi, realitzat per la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (IAEDEN), compta amb el suport de la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa”.

Segons l’estudi «Energia: de l’ecopoble a l’ecocomarca», les energies renovables són una alternativa factible i necessària en el model de combustibles fòssils vigent en el context actual de canvi climàtic. Per aquest motiu la IAEDEN ha realitzat aquest estudi preliminar, en què es demostra que es pot impulsar la implantació de la generació distribuïda i que exemplifica alternatives reals de producció d’energia de manera descentralitzada.

L’estudi, que ha tingut un cost de 12.000 €, sorgeix d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i “la Caixa” per a la millora d’espais naturals, i fa un recull de les tecnologies competitives existents en el mercat de les energies renovables, n’analitza els rendiments energètics i econòmics en el context de l’Alt Empordà, i mostra els passos necessaris que s’han de seguir per tal d’aconseguir-ne la implantació.

L’estudi planteja el màxim nombre d’instal·lacions solars fotovoltaiques integrades a les teulades dels edificis de pobles i ciutats, en petites instal·lacions eòliques, microhidràuliques (totes per a la generació d’electricitat), solars tèrmiques (producció de calor), o de cogeneració (producció de gas). La ubicació d’aquestes instal·lacions estaria condicionada pels recursos eòlic i hidràulic, la configuració del territori, l’existència d’explotacions ramaderes i agrícoles, i l’existència d’equipaments, habitatges o indústries amb necessitat de calor.

Aquest model energètic, que representa una alternativa a l’actual sistema centralitzat d’energia, implica una menor dependència energètica i genera energies més netes i lliures d’emissions de carboni a l’atmosfera.

Es preveu que aquest estudi sigui l’inici de tot un seguit d’accions orientades a implantar la microgeneració distribuïda a partir d’energies renovables a l’Alt Empordà, per mitjà d’una prova pilot.