Figueres millora l'eficiència energètica en diferents equipaments municipals

2012-12-19 18:00

L’Ajuntament de Figueres continua amb la voluntat de millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals i a la vegada reduir la despesa econòmica. L’àrea de Medi Ambient ha realitzat diferents iniciatives els darrers mesos en aquest sentit. 

Abans de l’inici del curs escolar a la Llar d’infants Els Pins es van substituir una vintena d’elements, entre portes i finestres, per millorar l’aïllament tèrmic de totes les zones i aules on els nens i nenes hi passen la jornada escolar. Una actuació subvencionada en part per l'ICAEN (Institut Català d'Energia) i la Diputació de Girona. 

El Centre Cívic Joaquim Xirau (Marca de l’Ham) també ha estat objecte d’una actuació en la millora de l’eficiència energètica, però aquesta vegada a través d’una prova pilot. Juntament amb l’empresa Stainout,  s’ha treballat per millorar l'aïllament tèrmic i el control de temperatures de la sala de visites del CAP de la Marca de l'Ham, ubicada a la primera planta de l’equipament. La prova ha consistit en aplicar un recobriment a la cara interior dels vidres, que sense enfosquir-los, ha reduït la transmissió dels rajos UV i infra-rojos. Les proves realitzades pels tècnics municipals han permès comprovar la reducció de la temperatura i la millora del confort dels usuaris de la sala. 

Pel que fa la l'enllumenat públic, s'han substituït 105 punts de llum de vapor de mercuri d'alta pressió per altres tecnologies més eficients energèticament i menys contaminants, en concret làmpades de vapor de sodi d'alta pressió i halogenurs metàl·lics. L’actuació representa una reducció del 52% de la potència instal·lada en aquests punts i un estalvi energètic anual de 50.000 kWh. La inversió té un temps de retorn d'un any i mig. Totes les actuacions detallades s’emmarquen en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Figueres.