Figueres incorpora la tecnologia híbrida als autobusos urbans

2013-05-15 15:00

L'empresa municipal Figueres de Serveis SA (FISERSA), encarregada de la gestió dels autobusos urbans, incorporarà la tecnologia híbrida en els seus vehicles. Precisament, aquesta setmana, operaris de l’empresa realitzen proves amb un autobús híbrid paral·lel, és a dir amb motor elèctric i motor de gasoil combinats. Un vehicle d’última generació cedit per l’empresa sueca VOLVO. 

Amb les proves, Fisersa podrà mesurar amb rigor els consums i emissions de l’autobús híbrid en règim de treball i comprovar la reducció d’emissions contaminants i de consum de combustible que pot aportar aquesta tecnologia. Segons les estimacions, amb la tecnologia híbrida -sense limitacions d’autonomia-, s’aconsegueix reduir fins a un 30% el consum de combustible. A més, també es rebaixem les emissions de contaminants, com ara el monòxid i el diòxid de carboni, els hidrocarburs, les partícules sòlides i els òxids de sofre, circumstància que representa un benefici directe per a la qualitat de l’aire. En el cas dels òxids de nitrogen, la reducció pot arribar al 50%, ja que el motor sol funcionar a règim òptim. 

El regidor de Medi Ambient, Pere Giró, explica que “l’empresa municipal ha decidit incorporar la tecnologia híbrida als seus autobusos, com una via per a la reducció de l’impacte ambiental, del consum de combustible, però també per estalviar costos a mig i a llarg termini. De fet, es tracta d’una iniciativa inclosa en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2012-15 i el projecte d’ambientalització de la flota de transport urbà de Fisersa”.

Altres avantatges dels vehicles híbrids són la disminució del soroll, tant a l’exterior com a l’interior; el sistema stop-and-go, que a les parades no consumeix ni emet fums; i, finalment, és capaç de recuperar energia durant les frenades. Segons els assajos coneguts, la reducció de la potència acústica pot arribar al 50%. Per als passatgers, a més, la tracció elèctrica suposa una millora del confort, per la major suavitat de marxa. FISERSA ja està preparant el plec de condicions per a l’adquisició d’un autobús híbrid, durant els propers mesos. 

Figueres es va convertir, el 2009, en la primera ciutat de l’estat en incorporar un vehicle elèctric a la seva flota d’autobusos.