Els pagesets i les quines a Borrassà

27.12.2010 22:00

Activitats de Nadal 2010 a Borrassà. Les quines de l'AMPA del CEIP Sant Andreu i del F.C. Borrassà i la representació d' "Els pagesets de Borrassà".