El nombre de consultes a l'Oficina del Consumidor augmenta un 50%

2013-03-15 17:00

Coincidint amb la celebració, avui dia 15 de març, del Dia Mundial del Consumidor, des de l’Oficina d’Informació al Consumidor de l’Alt Empordà s’ha donat a conèixer el balanç de les actuacions realitzades durant l’any 2012. En aquest sentit es destaca que el nombre de consultes s’han incrementat el 50% en relació a l’any anterior, un augment que és constant any rere any, però que en el darrer exercici ha tingut una crescuda espectacular. 

Des de l’Oficina, situada a la seu del Consell Comarcal, també s’han tramitat totes les reclamacions presentades pels consumidors, que en aquest cas han pujat un 10% respecte del 2011. En concret, s’han atès 2.778 consultes en l’esmentat període, s’han tramitat 563 reclamacions, havent donat lloc a les corresponents mediacions. També s’ha donat curs a 30 denúncies per possible infracció administrativa, així com a 17 queixes a les empreses. Del total de 68 municipis que té l’Alt Empordà el major nombre de visites l'ha generat la ciutat de Figueres (53,93%), seguida de Roses, Castelló d'Empúries i l’Escala. 

Pel que fa als temes de consum que més reclamacions han generat, destaca en primer lloc, i com en anys anteriors, el sector de les telecomunicacions i telefonia tant fixa com mòbil i servei d'Internet. En aquest apartat s’inclouen tant els problemes derivats de la compra d'aparells de telefonia com els derivats de la prestació del servei contractat per part de les operadores (36'23% de les reclamacions tramitades).