El Consell Comarcal compra 100 contenidors de recollida selectiva

2010-07-15 10:01

La Comissió de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha adjudicat a dues empreses diferents l’adquisició de 100 nous contenidors per a la recollida selectiva. La primera adjudicació inclou contenidors de paper i cartró (40), vidre (10) i envasos lleugers (10), així com 180 unitats de guia metàl·lica per a la seva fixació. El seu import, que s’ha executat per procediment negociat, és de 115.027,92 euros. La segona adjudicació ha estat de 30 nous contenidors de vidre i 30 més per a envasos lleugers, amb un import de 104.922 euros. En total, el Consell ha destinat aquest any 219.949,92 euros a la millora d’aquest servei.

Aquesta adquisició s’inclou dins la prova pilot, promoguda des de l’àrea de Medi Ambient del Consell, que es va iniciar a Sant Pere Pescador i que continuarà a altres municipis de la comarca, amb un total de 75 àrees d’aportació que implementaran una nova tipologia de contenidors de recollida selectiva amb l’objectiu de fer més eficaç el servei i el sistema d’enganxament.

Arran de la nova contractació de l'empresa de recollida de residus del municipi, i de l'aposta pel sistema EASY des del Consell Comarcal, des de l’1 de juny Sant Pere Pescador se situa com el municipi pioner a la comarca en la seva implantació. El Consell té la previsió de fer-ho extensiu als municipis de Vilafant, Navata, Sant Miquel del Fluvià i Vilabertran a partir del setembre.

L'elecció el sistema EASY permet tenir contenidors amb major capacitat, més netedat i comoditat a l'hora de llençar les escombraries i alhora permet un pesatge molt acurat dels residus recollits, solucionant així el problema de repartiment del pes d'escombraries recollit per un camió entre diferents pobles d'una mateixa ruta de recollida.

Aquests contenidors sense rodes queden fixats mitjançant una guia clavada a terra i optimitzen l'espai necessari podent augmentar les places d'aparcament o altres usos de l'espai. Tanmateix s'ha adquirit un nou camió per a la recollida d'aquests contenidors equipat amb una grua amb accionament robotitzat que automàticament reconeix el contenidor i executa la maniobra del buidat del mateix, evitant també la oscil·lació dels contenidors els dies de tramuntana.

La implantació d'aquest sistema va lligat al canvi de la lloc dels contenidors de manera que es disposi de les diferents fraccions en un sol punt i, de cara a l'any vinent, incorporar el contenidor de matèria orgànica. Amb aquest nou plantejament de la recollida de residus es pretén augmentar el percentatge de reciclatge, tal i com s'ha comprovat a municipis com Vila-seca (Tarragonès), que van augmentar en un 27%, i reduir les despeses en la fracció de rebuig.