El PSC critica que s'elimini la Cultura de l'estratègia de ciutat a Figueres

2010-03-24 07:52

Aquesta és la nota de premsa feta pública pel PSC de Figueres sobre l'àrea de Cultura:

Arrel de la notícia apareguda en relació a la gestió del PSC al capdavant de l’àrea de Cultura i les interpretacions propiciades per la lectura esbiaixada i parcial de la documentació oficial, la Comissió Executiva del PSC de Figueres manifesta:

El govern de Santi Vila ha decidit que la Cultura no és una prioritat per a Figueres. CIU elimina la Cultura de l’estratègia de ciutat, i ho fan basant-se en l’excusa de la gestió pressupostària del PSC durant el 2009.

La realitat és que el pressupost de Cultura per a l’any 2010, tal com va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, és de 3.326.289,36 euros. D’aquesta quantitat, el capítol 2 (despeses corrents) contempla 632.480,78 euros.

El càlcul de la despesa de l’any 2009 al servei de Cultura, fruit del càlcul de l’alcalde Santi Vila, incorpora en la seva comunicació pública, de manera premeditada:

Factures pendents de consignació per valor de 168.816,19 euros, en coneixement de Santi Vila des de novembre de 2009, amb l’objectiu de cobrir-les per mitjà d’un expedient de suplement de crèdit com el que al desembre de 2010 va emparar despeses pendents de consignació per valor de 500.000 euros de les regidories de CIU. 

Factures de l’any 2010 per valor de 55.800,57 euros relatives a serveis realitzats al final de 2009 o a cavall de 2009 i 2010, que varen ser aprovades en l’expedient de reconeixement de deute de 22 de febrer de 2010, juntament amb factures pendents de consignació de CIU i ICV per valor de 113.239,19 euros. 

Factures i reserves de crèdit de l’any 2010 per valor de 407.864,02 relatives a serveis a realitzar a partir de l’1 de gener de 2010. Aquesta xifra contempla les despeses de Cultura de l’any 2010 (temporada al Teatre Municipal el Jardí, activitat a la Biblioteca Fages de Climent, activitat a l’Arxiu Municipal de Figueres, activitat de l’Oficina de Català, activitat del servei municipal de publicacions, manteniment de tots els edificis que són equipaments culturals). Les despeses pertanyen a l’exercici 2010, no al 2009. 

Finalment, fer constar que el PSC de Figueres va demanar a l’Alcalde informe i relació sobre la totalitat de les factures sense consignació sense que trenta dies més tard no se’ns hagi lliurat, però sí s’han comunicat als mitjans de comunicació informacions esbiaixades i parcials sobre el pressupost 2010 del servei de Cultura.

Ens reafirmem en la sol·licitud que malauradament haurem de fer per escrit ja que l’Alcalde no atèn la nostra demanda. Vista la situació pensem que és irresponsable justificar una decisió política erràtica, com és apartar la Cultura de les prioritats municipals, en base a la comunicació pública de balanços econòmics que no s’ajusten a la realitat.