Ecoserveis incorpora un vehicle de neteja totalment elèctric com a prova pilot

2015-02-10 19:00

Des de finals del 2014 Ecoserveis disposa d’un vehicle elèctric de petites dimensions, adquirit a través d’un contracte d’arrendament financer, com a prova pilot a implantar en el servei de neteja viària. En el decurs del darrer trimestre de l’any passat, moment en què el vehicle ja es trobava en ple funcionament, s’estima que es va aconseguir un estalvi en benzina d’uns 60 litres - 20 litres al mes - i, conseqüentment, un estalvi aproximat en les emissions de CO2 a l’atmosfera d’uns 100kg.

Actualment, Ecoserveis ja disposa de quatre unitats d’aquest vehicle de la marca Piaggio adscrites al servei, però aquest es diferencia de la resta pel seu funcionament 100% elèctric. Aquesta característica permet als responsables de l’empresa municipal comparar les rutes de neteja viària que es fan a la ciutat amb vehicles de les mateixes característiques - uns amb motor convencional i aquesta unitat amb elèctric - i comprovar les diferències de consum de combustible, de rendiment o d’autonomia, entre d’altres.

L’ús d’aquest vehicle és diari, ja que cobreix diferents rutes de neteja viària de la ciutat segons el dia, per això és imprescindible que es recarregui la bateria mentre no s’utilitza el vehicle. S’endolla al corrent convencional per un període d’unes 12 hores i un cop carregada, l’autonomia que ofereix és d’unes 12 hores, el qual equival a dues jornades de treball. El vehicle va equipat amb una caixa bolquet que facilita les operacions de càrrega i descàrrega dels residus que es van recollint al llarg de cada ruta. La càrrega útil que pot transportar és d’uns 450kg aproximadament. Des d’Ecoserveis també s’ha impulsat un curs de conducció de vehicles elèctrics.

Un cop finalitzi el contracte del lloguer, subscrit fins a meitats del 2016, s’avaluarà el rendiment operatiu del vehicle en el servei de neteja viària per a determinar la conveniència d’adquirir-ne més unitats en un futur i permetre substituir progressivament la flota de vehicles de motor per vehicles elèctrics.

Incorporen bufadores elèctriques
Ecoserveis està incorporant progressivament bufadores elèctriques en el servei de neteja viària en substitució de les convencionals de benzina. L’objectiu d’aquest canvi és aconseguir una reducció en el consum i en el soroll que produeixen, el qual pot ocasionar molèsties als veïns. Està previst que al llarg d’aquest any s’hagin substituït la majoria d’elles.

El regidor de Medi Ambient, Pere Giró, explica que “amb aquestes accions es dóna compliment a les demandes de la ciutadania en els processos participatius de l'Imagine i les que estipula el Pla d’Acció Municipal”.