Dipsalut augmenta en 1,5 MEUR les ajudes per fer front a l'emergència social derivada de la COVID-19

2020-06-26 11:30

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat un expedient de crèdit extraordinari per import de 1.500.000 euros. Estarà destinat íntegrament a reforçar «Benestar i salut», un programa ja consolidat de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació, Dipsalut. 

Aquesta despesa pressupostària extraordinària del programa pretén donar resposta a l’augment de sol·licituds de serveis socials que hi ha hagut en els últims mesos. Es tracta d’una crisi socioeconòmica que s’està generant arran de la pandèmia i que l’ens supramunicipal vol ajudar a pal·liar a través d’aquestes ajudes, que estan orientades a facilitar recursos i empoderar els col·lectius més vulnerables de les comarques gironines. 

La vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de la Comissió Informativa d’Acció Social, Maria Puig, ha explicat que per a la Diputació de Girona «és una prioritat donar aquest impuls social a les nostres polítiques en el context socioeconòmic actual, en què veiem com s’han incrementat les desigualtats socials». 

Segons Maria Puig, aquesta convocatòria es vol tirar endavant amb la finalitat d’ajudar a «articular accions polítiques en l’àmbit local que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de risc i que contribueixin, alhora, al benestar de la comunitat en el seu conjunt».

Les ajudes aniran dirigides a ajuntaments, consells comarcals, consorcis i organitzacions no lucratives (ONL) per cofinançar accions, estratègies, programes, plans o mecanismes que es prioritzin des de les taules territorials, que formen part del programa «Benestar i comunitat», en el si de les quals s’acorda cap a on dirigir els esforços per garantir les necessitats bàsiques de la població des d’un punt de vista ampli de la salut. Aquestes actuacions estaran emmarcades, entre d’altres, en els àmbits següents:


· La cobertura de necessitats bàsiques (aliments, higiene, habitatge, subministraments, tractaments mèdics bàsics, accés a les tecnologies de la informació).

·  El suport educatiu (seguiment i suport a infants i joves perquè puguin continuar l’escola, accés al lleure educatiu).

· L’acompanyament emocional i l’orientació (assessorament i orientació a famílies, suport psicològic, atenció a situacions de violència masclista i violències intrafamiliars, suport a persones cuidadores).

·  El foment de l’accés i la promoció de l’ocupació (serveis d’ocupació, acompanyament laboral).

· L’atenció a persones d’especial vulnerabilitat (famílies de mares amb fills al seu càrrec, gent gran sola, persones en situació irregular que treballaven en el servei domèstic, en serveis de cures o de dependència de l’economia submergida o informal, persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental o d’addiccions).

En total, el programa «Benestar i comunitat» tindrà una dotació d’1.875.000 milions d’euros, amb una convocatòria de caràcter extraordinari. Aquest suport econòmic se suma al que Dipsalut ja presta mitjançant altres subvencions i programes dirigits a reduir les desigualtats socioeconòmiques. Anualment, l’Organisme de Salut Pública hi destina prop de 4 milions d’euros.