Des de l'1 de juliol l'Hospital de Figueres ja inscriu els naixements al registre civil des del propi centre sanitari

2016-07-05 11:00

Aquest passat mes de juny s’ha anat implantant de manera progressiva a tots els hospitals públics amb maternitat de la Regió Sanitària de Girona la inscripció dels nounats al registre civil des del mateix centre sanitari. Aquest canvi estalvia als pares desplaçar-se fins al registre civil dels seus municipis, facilitant així que els progenitors passin més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer, gràcies a un sistema que funciona de forma ràpida i immediata.

Aquest nou sistema s’ha desplegat de manera progressiva al llarg de tot aquest mes de juny als hospitals de la xarxa pública de la Regió Sanitària de Girona que compten amb maternitat, entre ells l'Hospital de Figueres de la Fundació Salt Empordà i també la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'Hospital de Palamós, l'Hospital Sant Jaume de Calella, el Santa Caterina de Salt, l'Hospital de Campdevànol i el Josep Trueta de Girona. D’aquesta manera, ara tots els centres estan en disposició de fer el tràmit.

Aquesta actuació suposa un avenç en la modernització dels registres civils de Catalunya i permetrà reduir l’afluència de públic a les oficines de registre, amb una millor atenció al conjunt dels seus usuaris, doncs la comunicació i la inscripció del naixement constitueix el primer vincle que una persona estableix amb l’Administració de Justícia.

Com funciona?
Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents: en el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol; també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat; i en el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud.

La sol·licitud del sistema s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital; el DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors, o del sol·licitant si no és cap d’ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un progenitor. Immediatament, als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i un justificant d’haver fet la comunicació. Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el Llibre de Família sense necessitat d’haver de fer altre tràmit per a fer-ho.

 

 

Lloc de cerca