Borrassà aprova el projecte de connexió a la canonada de la xarxa Figueres per a l'abastament d'aigua potable

2018-04-12 20:00

El projecte de connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable de Borrassà a la canonada de la xarxa de Figueres té per objectius millorar les condicions de la xarxa de subministrament d’aigua potable del poble, solucionar el problema de la presència de nitrats i resoldre el dèficit hídric de 365,75 m3/dia d’aigua que el municipi podria patir segons preveia el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable. 

El projecte l’ha redactat l’empresa ABM per encàrrec de l’Ajuntament de Borrassà. El pla preveu fer la connexió amb un sistema d’impulsió que garanteixi un cabal suficient per superar el dèficit hídric estimat i garantir una aigua lliure de nitrats. El nou traçat previst permetrà fer el subministrament directe al dipòsit d’abastament de Borrassà, a la vegada, que possibilitarà garantir futurs subministraments a les poblacions properes. 

Aquest traçat connecta directament a la xarxa de subministrament de Figueres a l’alçada del Pont del Príncep i, a través de la carretera que porta a Santa Llogaia i a Les Forques (Vilafant), es desvia cap al camí que uneix Santa Llogaia amb Borrassà fins a la carretera de Vilafant i pot connectar amb el dipòsit passant per camins rurals que transcorren pel nord del nucli urbà. 

El pressupost del projecte és de 672.729,51 €. Pel seu finançament, l’Ajuntament ha demanat una subvenció a la Diputació de Girona que complementarà l’ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Lloc de cerca