Augmenten en un 20% les reclamacions a l'Oficina del Consumidor de l'Alt Empordà

2011-03-11 18:00

Coincidint amb la celebració, el proper 15 de març, del Dia Mundial del Consumidor, des de l’Oficina d’Informació al Consumidor de l’Alt Empordà s’ha donat a conèixer el balanç de les actuacions realitzades durant l’any 2010. En aquest sentit es destaca que el nombre de reclamacions s’han incrementat el 20% en relació a l’any anterior, un augment que és constant any rere any.

Des de l’Oficina, situada a la seu del Consell Comarcal, també s’han tramitat totes les reclamacions presentades pels consumidors. En concret, del total de 1.959 persones ateses en l’esmentat període (1.531 visites presencials, 394 consultes telefòniques i 34 correus electrònics) es van tramitar 416 reclamacions, havent donat lloc a les corresponents mediacions.

D’aquestes mediacions, 156 van quedar resoltes, 77 van ser arxivades sense haver aconseguit cap acord entre les parts, cinc van ser arxivades per no admissió de la reclamació, 33 van ser traslladades a altres organismes competents, 23 van ser arxivades per desistiment, vuit es van arxivar per no poder localitzar l'empresa, 14 van ser arxivades i traslladades a inspecció, vuit van ser arxivades a mediació i traslladades per arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i les 92 restants es trobaven encara en tràmit a data 31 de desembre de 2010. També es van tramitar 31 denúncies per possible infracció administrativa, així com 30 queixes a les empreses.

Del total de 68 municipis que té la comarca, el major nombre de visites l'ha generat la ciutat de Figueres (943), seguida de Roses (160), Castelló d'Empúries (98) i Vilafant (82).

Pel que fa als temes de consum que més reclamacions han generat, destaca en primer lloc i un any més el sector de les telecomunicacions i telefonia tant fixa com mòbil. En aquest apartat s'inclouen tant els problemes derivats de la compra d'aparells de telefonia com els derivats de la prestació del servei contractat per part de les operadores.