Aplicaran mesures per a reduir la contaminació lumínica al Centre Penitenciari del Puig de les Basses

2011-02-16 15:30

Una de les preocupacions de l’àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Figueres en relació al CP Puig de les Basses ha estat treballar per a reduir l'impacte ambiental de la il·luminació del centre.

En aquest sentit, el regidor Richard Elelman ha mantingut diverses reunions amb els responsables del departament de Justícia, així com amb els arquitectes redactors del projecte, per tal d'introduir mesures que respectant els requeriments de seguretat d’un equipament d’aquestes característiques permetessin reduir la contaminació lumínica.

Així doncs, en relació al projecte inicial, s'han introduït una sèrie de modificacions que disminuiran l'impacte lumínic de la nova presó:

  • La substitució de la llum blanca per llum groga en el zones de perímetre de la presó.
  • Una reducció de l'alçada dels bàculs que han passat de 12 metres a 6 metres.
  • Una disminució de la potència de cada lluminària. El projecte inicial preveia l'agrupació de 4 focus de 1000 w i ara seran bàculs individuals de 150 w. Si abans estaven col·locats a una distància de 50 metre, ara ho estaran a 10 metres, amb l'objectiu d'aconseguir un efecte d'enllumenat més tènue i uniforme. D'aquesta manera s'obté un promig de 79 luxes amb uniformitat del 0,5, mentre que en la proposta inicial apareixien taques de llum de fins a 300 luxes.
  • L'òptica de les lluminàries és asimètrica, de manera que la llum es dirigeix sempre cap a l'interior.
  • En cap moment es produeix contaminació lumínica a l'hemisferi superior.

Aquestes millores han estat possibles gràcies a la bona predisposició del departament de Justícia i de l'equip redactor del projecte.