Ajuntament i Consell subvencionen cinc projectes relacionats amb immigració

2012-11-09 12:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres han aprovat l’atorgament de subvencions per a cinc projectes relacionats amb la immigració en l’àmbit del municipi de Figueres i la comarca de l’Alt Empordà durant l’any 2012. Aquesta convocatòria es realitza de forma conjunta entre les dues institucions d’acord amb un conveni de col·laboració. 

Des de fa anys l’Àrea d’Immigració, Diversitat i Cooperació de l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal, en el marc del Pla territorial de Ciutadania i Immigració, donen suport a projectes i accions que afavoreixin l’associacionisme, la participació social de la població immigrada, la cohesió social i la convivència ciutadana així com també la promoció de les accions d’acollida adreçades a la població immigrant. 

Els projectes que han estat aprovats –el finançament dels quals va a parts iguales entre el Consell i l’Ajuntament- són "Les families i l'escola" de l'AMPA CEIP Parc de les Aigües, "10è aniversari: Cultures que es troben" de l'AMPA CEIP l’Amistat, que rebran 800 euros cada un d'ells; "Interpretació, alfabetització i formació per a interns del Centre Penitenciari de Figueres", de l'Associació Amisi i subvencionat amb 3.500 euros; "Xarxa d’intercanvi multicultural" de l'Associació Alter Orbis que rebrà 650 euros i, finalment, "Activitats per fomentar el coneixement de les cultures catalana i amaziga" de l'Associació cultural dels Drets del Poble Amazig a Catalunya que rebrà uns 1.000 euros.

Han pogut concórrer a la convocatòria totes aquelles entitats constituïdes com a associacions, fundacions i ONG que, de forma individual o bé conjunta, han presentat un únic projecte que podia ser de nova creació, de continuació o de consolidació d’activitats ja existents.