163 empreses i establiments de la comarca estan adherits a la Junta Arbitral de Consum

2010-12-28 13:30

En el marc del conveni de col·laboració i delegació de competències subscrit entre l’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor promou l’adhesió d’empreses i establiments comercials a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. En aquests moments són ja 163 les empreses adherides, el que representa un increment del 9% en relació a l’any anterior.

Del total d’empreses i botigues adherides, 48 ho són de Figueres. A continuació, per poblacions, destaquen Roses (13), l’Escala i Castelló d’Empúries amb 11 cadascuna d’elles. Entre les empreses adherides hi ha l’empresa municipal de serveis de Figueres, Fisersa, en tot allò relacionat amb qüestions relatives al transport públic i al subministrament de l’aigua.

La Junta Arbitral de Consum és un organisme administratiu, adscrit a l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat, encarregat de tramitar les reclamacions que plantegen els ciutadans d’arreu de Catalunya, quan es consideren perjudicats com a conseqüència de la compra d’un producte o per la prestació d’un servei. L'arbitratge de consum és un sistema extrajudicial i voluntari, protector dels consumidors i dels empresaris, que permet resoldre amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta les diferències sorgides entre empreses i clients.

Entre els avantatges que es destaquen per adherir-se a la Junta Arbitral hi ha el fet que quan un client es planteja una relació amb un empresari o comerciant tria més confiat l'establiment, ja que és sabedor de la predisposició del seu propietari, si fos el cas, a resoldre aquells dubtes, diferències o possibles conflictes a través de l’arbitratge. Quan l’empresa s’adhereix a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya se li atorga un distintiu oficial que l'empresari col·loca en un lloc destacat de l'establiment o del producte. Això determina un signe d'avantatge competitiu que exterioritza un factor de qualitat.

Cal tenir en compte que actualment les vistes d’arbitratge de consum es poden dur a terme a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a Figueres, les darreres de les quals van tenir lloc el passat 2 de desembre amb sis casos relacionats amb les telecomunicacions.