Etiqueta: Ivan Pulido

Publicitat i productes d'aquell temps en una exposició al Consell Comarcal

Lloc de cerca