XALOC forma els ajuntaments en legislació sobre aigua, sanejament i medi ambient

2017-10-20 13:00

L’organisme autònom de gestió tributària i assessorament jurídic de la Diputació de Girona, XALOC, ha organitzat avui una jornada de formació sobre les competències locals en matèria d’aigua, sanejament i medi ambient, a la qual han assistit vuitanta-cinc secretaris, interventors i tècnics d’ens locals gironins.

Tal com ha explicat Jordi Camps, president delegat de XALOC, la temàtica tractada a la jornada és molt profitosa per als ajuntaments ja que “tot sovint la gestió municipal es troba amb dificultats en el subministrament de l’aigua, la recollida de residus i tot allò que té a veure amb l’obligació de garantir la salubritat pública i el medi ambient”.

La primera ponència ha estat a càrrec d’Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Navarra, que ha parlat sobre les competències de las entitats  locals en matèria d’aigües, abastiments, sanejaments, depuració i control de vessaments a col·lector.

La segona ponència ha estat pronunciada per Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu de la facultat de ciències jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, que ha explicat l’abast de les competències i de la potestat normativa dels ens locals en matèria de medi ambient arran de les disposicions de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

La jornada d’avui ha estat la cinquena de les set que conformen el V Seminari d’Actualització Jurídica i Dret Local que organitza XALOC en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. L’objectiu del Seminari és analitzar temes d’actualitat jurídica i posar així un èmfasi especial en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten l’Administració local. El Seminari està tenint una mitjana d’una vuitantena d’assistents per sessió i està esdevenint un referent en formació jurídica pública a la demarcació de Girona.

Lloc de cerca