Vilafant redueix el pressupost municipal en un 16,93%

2012-01-04 17:00

L’Ajuntament de Vilafant ha aprovat el pressupost municipal pel 2012 aplicant criteris de màxima contenció de la despesa, tenint en compte la reducció dels ingressos provinents tant de recaptació directa municipal com de transferències procedents d'altres administracions públiques.

L’equip de govern afronta l’exercici del 2012 fent una gestió encaminada a reduir costos en totes aquelles partides de subministraments municipals i reajustant a la baixa algunes  partides com per exemple les destinades a festes populars, les retribucions del regidors i regidores de l’equip de govern, entre d’altres, prioritzant en  el pressupost aquelles partides destinades a donar resposta a les necessitats socials dels ciutadans de Vilafant i el  manteniment i millora dels serveis bàsics al municipi.

Enguany el pressupost  pujarà a la quantitat de 5.353.692 €., aquesta quantitat representa un descens del 16’93% respecte al pressupost anterior. El pressupost ordinari serà de 3.513.009 i també pateix una retallada del 5%. La partida que es veurà més afectada per els difícils moments econòmics, serà la destinada a inversions que enguany baixa un 37% en referència a la partida d’ inversions del 2011. Les obres que es preveuen portar a terme en aquest 2012 seran les d’urbanització del carrer lateral de la N-260 (Arengada Nord) i obres complementàries i  millora de l’entorn del nou pavelló municipal, la zona verda del rec Susanna i aprofitant la subvenció de l’1% cultural, les obres de consolidació de la església de Sant Miquel al conjunt de Palol Sabaldòria. Aquestes inversions tenen un pressupost de 1.840.682€.