Vilafant encarrega el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible

2012-06-12 08:00

En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió Europea va adoptar el març de 2007 el compromís unilateral de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans de l’any 2020. El mecanisme que la Comissió Europea va plantejar per aconseguir aquesta fita es recolza en dues actuacions, d'una banda incrementar un 20% l’eficiència energètica i de l'altra augmentar un 20% la implantació i la utilització de les energies renovables. 

Aquesta estratègia, coneguda com l’estratègia del 20-20-20, és la base del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (Covenant of Mayors), on la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de la seva acció de govern. 

Tots els signants d'aquest pacte es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per a l’any 2020 mitjançant la creació de plans d’acció per a l’energia sostenible, en favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. 

Els signants del Pacte tenen l’objectiu de reduir les seves emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. 

Per aconseguir aquest objectiu l’Ajuntament de Vilafant ha encarregat la redacció d’un estudi per tal de poder aplicar les reduccions energètiques que permetin l’estalvi de les emissions de CO2 a l’atmosfera. Per això l’enginyer municipal estar preparant un inventari d’emissions de tots els edificis municipals i zones verdes del municipi, com a recull de les dades de partida. També es presentarà un Pla d’Acció per a l’energia Sostenible (PAES), que ha de ser aprovat per l’Ajuntament , en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les mesures i polítiques que es proposen implementar per assolir els objectius. A més també cal elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, dos informes de seguiment que indiqui el grau d’execució del programa (cada 2 anys) i els resultats provisionals (cada 4 anys). 

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible és el document clau que mostra com el signant del Pacte aconseguirà el seu objectiu de reducció de CO2 per al 2020. En el PAES es defineixen les accions i les mesures que s’aplicaran per aconseguir els objectius, així com els terminis i les responsabilitats assignades.