Vilafant apuja les ordenances fiscals per adaptar-se a la situació econòmica actual

2023-10-19 09:00

Vilafant apuja les ordenances fiscals per tal d’adaptar-les a les circumstàncies econòmiques actuals: La pujada del preu de l’energia i dels costos,  l’increment decretat per l’Estat dels sous dels treballadors públics, més la pujada dels tipus d’interès bancaris, sumat a l’augment de l’IPC del 2019 al 2023 d’un 16,6%, són alguns dels motius que fan que calgui una actualització de les ordenances fiscals per continuar oferint els serveis públics.

En els darrers anys, el consistori va decidir congelar les ordenances fiscals -excepte l'any 2022- per tal de contenir la pressió fiscal als veïns i veïnes davant de diferents situacions com per exemple, la pandèmia per la COVID, la guerra d’Ucraïna i la consegüent pujada dels preus de consum. D’altra banda, la pèrdua del pagament de l’IBI que es rebia de les autopistes va suposar una disminució de la recaptació de l’IBI d’un 11,12%, uns 158.000€. «Vilafant ofereix el  mateix nivell de serveis que altres municipis de més població. La nostra situació, amb poca activitat econòmica i el dèficit de finançament dels ajuntaments per part d’administracions superiors, fan  que la nostra principal font d’ingressos recaigui en la recaptació d’impostos municipals. Volem seguir donant serveis de bona qualitat als nostres veïns i veïnes, però per fer-ho, amb l’augment dels costos actuals, ens veiem obligats a aplicar aquesta actualització de les taxes i impostos»  ha explicat l’alcaldessa Montse De La Llave durant la sessió plenària extraordinària d’aprovació de les ordenances fiscals.

Uns ajustos que serviran per equilibrar els ingressos amb les despeses que generen els serveis, com per exemple el de recollida d’escombraries o la gestió de l’aigua, ja que la llei obliga a no tenir beneficis ni pèrdues en les taxes que corresponen a la prestació de serveis. «Vilafant té una de les pressions fiscals més baixes del territori i ara ens trobem en un punt d’inflexió, on està en joc l’estabilitat econòmica pels anys vinents, per això hem hagut de fer aquests canvis que ens permetran seguir donant tots els serveis públics. Gràcies a la feina dels serveis econòmics durant els darrers anys es va poder equilibrar i contenir les despeses amb els ingressos. Però, a causa dels augments per motius externs a l’ajuntament, i com a recomanació dels tècnics, ens veiem obligats a actualitzar les ordenances fiscals»  ha argumentat el regidor d’hisenda, durant la sessió plenària, Víctor Grau.

Les taxes s’actualitzaran en un 3,5%, el que correspon a l’IPC del darrer any, per tal d’adaptar-se a la realitat de les despeses generades per la prestació dels serveis municipals. Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI) passarà del 0,77 al 0.885, el que suposarà una mitjana de 6 € més mensuals. Pel que fa a l’IBI rústic passarà del 0,52 al 0,621. La taxa d’aigua s’incrementarà en un 10% i la d’escombraries en un 20% a causa de l'augment del preu de la gestió de l’abocador comarcal, i també altres taxes que s’igualaran al cost que es genera del servei.