Unió de Pagesos signa un acord amb les empreses de vol en globus a l’Alt Empordà per minimitzar els danys als conreus

2012-07-20 16:00

Unió de Pagesos ha signat un acord amb les empreses que organitzen vols en globus a la comarca de l’Alt Empordà per tal d’evitar que es produeixin danys en els conreus a l’hora d’aterrar, o en el cas que es produeixin establir un sistema de compensació àgil. L’acord, signat amb Globus Empordà, Kon-Tiki, Airona i Vols Girona, inclou el compromís d’aquestes empreses de portar un registre dels aterratges, de comunicar al sindicat les incidències que es puguin produir, i d’indemnitzar els propietaris dels camps afectats en cas que es produeixin danys. 

En aquest sentit, la previsió per compensar a la pagesia pels possibles danys contempla tres supòsits i la consegüent indemnització en funció del nivell dels danys. Aquest acord té vigència per un any i posteriorment les dues parts implicades faran una valoració del compliment del mateix. 

Unió de Pagesos recorda que, tot i la signatura d’aquest acord amb les empreses de vol en globus, els pagesos tenen total llibertat per acceptar o no que els globus hi puguin aterrar, i recórrer a l’assegurança de responsabilitat civil de les empreses per tal de reclamar possibles danys de valor superior. L’acord, signat aquesta setmana, va tenir lloc a l’Àrea Bàsica Policial de Roses del cos de Mossos d’Esquadra, que van actuar com a mediadors.