Unió de Pagesos denuncia que el POUM de Siurana d’Empordà no permet l’activitat ramadera

2013-12-05 12:00

Unió de Pagesos demana que no es restringeixi l’activitat agrària en les al·legacions a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Siurana d’Empordà, ja que no permet l’activitat ramadera en el sòl qualificat de protecció especial, excepte la pastura. El sindicat demana al consistori que es regeixi per la normativa sectorial ja existent per tal que l’aplicació d’aquests articles no portin la pagesia a haver de plegar, tenint en compte que Siurana de l’Empordà és un municipi majoritàriament agrari.

Unió de Pagesos va lliurar les al·legacions al POUM de Siurana d’Empordà després de convocar una assemblea informativa el passat 21 de novembre a la qual va assistir la totalitat de la pagesia de la població. Entre les reclamacions recollides hi ha el respecte a la llei sectorial pel que fa a les distàncies on es poden ubicar les granges. En general, el sindicat considera que els paràmetres d’edificació proposats posen en risc la viabilitat de les explotacions perquè limiten excessivament la seva activitat.

En aquest sentit, pel que fa a les explotacions ramaderes, el Pla territorial de les comarques de Girona les condiciona a que presentin un estudi d’impacte paisatgístic però en cap cas és tan restrictiu com el POUM de Siurana d’Empordà, que les prohibeix.

El sindicat també demana que la distància a respectar al límit d’una parcel·la sigui la mateixa tant en una edificació pública com privada per evitar greuges comparatius.

Quant a l’ordenança de regulació de la incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient, Unió de Pagesos demana que s’elimini tot el punt, ja que el considera un despropòsit donat que es tracta d’activitats en sòl no urbanitzable. El punt diu que “mentre no hi hagi equips capaços de detectar la pudor, la valoració es realitzarà organolèpticament mitjançant tres persones que en dies alterns i a diferents hores detectaran la presència de matèries oloroses en l’aire”.

Una altra de les al·legacions d’Unió de Pagesos a aquest POUM demana que es permeti que les tanques de les finques puguin barrar el pas a la fauna salvatge quan es tracti de protegir conreus o bestiar. Pel que fa als magatzems agrícoles, el sindicat reclama que no es posin marges de superfície màxima, ja que aquest POUM hauria de tenir vigència a vint anys vista, i l’agricultura, en els últims vint anys, ha sofert canvis molt importants tant en la forma de conrear com en les necessitats d’edificar.

Durant el transcurs de l’assemblea d’Unió de Pagesos, l’alcalde de Siurana d’Empordà, que hi va estar present, ja va manifestar la intenció d’acceptar la majoria de les al·legacions plantejades pel sindicat.