Unió de Pagesos denuncia l’aixecament d’actes prèvies a l’ocupació de les expropiacions del TAV quan les obres ja estan acabades i es van inaugurar fa un any

2013-11-26 14:30

Unió de Pagesos denuncia la situació insòlita que s’aixequin actes prèvies a l’ocupació de les expropiacions del TAV a Girona tenint en compte que les obres, no només estan acabades, sinó que ja es van inaugurar al gener d’aquest any. És a dir, que Adif ha convocat avui a Pontós, i en els propers dies en altres poblacions de l’Alt Empordà, els propietaris de 241 finques afectades pels diferents projectes modificats de la línia del TAV de Girona a Figueres, tot i que no es tracta de noves afectacions pendents d’executar sinó de finques que ja es van ocupar.

La pagesia afectada per aquestes obres va facilitar l’ocupació de les finques després que Adif es comprometés a pagar el mateix valor que per les finques matriu afectades originalment, i ara no ofereix ni la meitat d’aquest valor en la majoria dels casos. Amb aquesta convocatòria de l’aixecament d’actes prèvies, Adif pretén regularitzar una situació anòmala després d’haver incomplert el compromís. En la majoria dels casos es tracta de terrenys afegits a la superfície inicialment expropiada, d’ocupació temporal o servitud de pas. Per tant, els propietaris ja havien signat i cobrat els mutus acords per les primeres finques expropiades.

A més de les 241 finques convocades per signar l’aixecament d’actes prèvies en els pròxims dies, n’hi ha 120 més d’afectades pel projecte del TAV que havien arribat a un acord de preus amb Adif durant els anys 2008-2011, però els pagaments no es van arribar a fer mai efectius. Després de moltes reclamacions, Adif va notificar als afectats el passat mes de juny que anul·lava els mutus acords signats –un fet sense precedents en els més de 20 anys que fa des que Unió de Pagesos defensa els expropiats- i els enviava al jurat d’expropiació, on ara es troben.

Unió de Pagesos ja va manifestar que considerava un despropòsit el fet que Adif rebutgés els mutus acords signats per a les indemnitzacions d’aquestes últimes finques expropiades, ja que suposarà un greu perjudici tant per als afectats, que tardaran encara més temps en cobrar, com per a l’administració, que haurà de pagar uns interessos de demora molt elevats.

Aquests interessos hauran de comptar des de l’any 2007 i, a més, s’hi hauran de sumar els interessos del temps que tardi el jurat a resoldre els expedients i Adif a pagar, el que podria suposar en total una espera de tres o quatre anys més. Aquesta demora pot arribar a suposar un increment de la valoració de les finques de fins a un 36%. Tenint en compte que el deute per les expropiacions d’aquest tram de l’AVE és de cinc milions d’euros, els interessos que s’hi hauran de sumar suposaran com a mínim un altre milió més d’euros.