Unió de Pagesos demana un canvi de traçat en la carretera que connectarà la C-31 amb la C-260 per evitar els efectes de les avingudes d’aigua a Fortià

2012-10-03 09:00

Unió de Pagesos adverteix, en resposta a les consultes d’avaluació d’impacte ambiental del Departament de Territori sobre la nova carretera que connectarà la C-31 amb la C-260 al seu pas per Fortià, que el traçat proposat agreuja l’efecte de les avingudes d’aigua en aquesta població, ja que hi ha molts recs que la travessen, i la infraestructura actuaria com a dic de contenció, impedint el desguàs natural dels recs. 

El sindicat, que va remetre ahir a Territori la resposta a aquestes consultes, considera que el nou traçat suposarà una barrera molt important per a tota l’aigua provinent del riu Manol quan aquest trenqui pel seu marge dret, i que això implicarà la inundació del nucli de Fortià. Si el traçat es fes al voltant de Riumors pel sud-oest també suposaria una barrera que afectaria a la pròpia estabilitat de la carretera, ja que es tracta d’una zona amb la capa freàtica molt alta ja que hi havia hagut un estany. 

A més, l’opció de Territori per a la nova infraestructura es contradiu amb la proposta del Pla Territorial Parcial de les comarques de Girona, que feia un plantejament diferent al que ara es proposa. 

Per a Unió de Pagesos, la nova obra hauria de minimitzar el màxim possible la partició de finques de la zona afectada i aprofitar els traçats de carreteres ja existents i d’infraestructures menors com camins i recs antics. En l’avaluació de l’impacte d’aquesta obra, el sindicat també demana que en els casos de realització de les obres de drenatge, les aigües es redirigeixin cap a les seves lleres naturals, sense afectar finques particulars i protegint aquestes dels efectes de l’aigua. 

D’aquesta manera Unió de Pagesos fa una proposta de nou traçat, que aprofita l’enllaç actual amb la C-31 i bona part de camins ja existents per tal de minimitzar l’impacte sobre el territori. Aquesta proposta va ser avalada pels més de 30 pagesos i pageses que van assistir a l’assemblea informativa organitzada pel sindicat el passat dijous a Fortià.

Per al sindicat, qualsevol proposta que es vulgui tirar endavant ha d’incorporar un apartat de millora dels recs de desguàs actuals, permetent que tingui la capacitat suficient per poder fer de desguàs de possibles avingudes d’aigua. A més, l’efecte barrera o dic que suposa la nova infraestructura en sentit perpendicular a la dinàmica de l’aigua hauria de comportar un estudi acurat dels efectes de les avingudes d’aigua, així com les mesures correctores per evitar-ne les conseqüències.