Una sentència obliga Roses a readmetre l'arqueòloga municipal i l'Ajuntament anuncia que la recorrerà

2013-02-03 09:00

L’Ajuntament de Roses ha rebut la notificació de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona, per la que obliga a modificar la plantilla de treballadors municipals en el sentit d’incorporar-hi una plaça d’arqueòleg. L’equip de govern ha anunciat que recorrerà la sentència en segona instància amb els mateixos criteris que el va portar a anul·lar la plaça. 

En aquest sentit es recorda que "en el seu dia, es va amortitzar la plaça atès que comportava una despesa  corresponent a una activitat administrativa local impròpia. Si atenem al que dicta la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, Roses no un municipi de règim especial i les competències que li són atribuïdes no van més enllà que les de vetllar per la integritat del patrimoni, protegir-lo, elaborar instruments urbanístics i/o exercir drets de tempteig. Funcions que es poden desenvolupar perfectament amb tècnics de les diverses àrees municipals. Davant alguna acció especial de major complexitat tècnica, es compta amb l’ajut dels tècnics especialistes adscrits als ens supramunicipals competents en la matèria".