Una dotzena de làmpades històriques de Figueres per al Museu de l'Electricitat

2015-10-20 14:00

L’Ajuntament de Figueres ha donat al Fons Històric d’Endesa una dotzena de làmpades que en el seu dia van il·luminar racons i carrers de la ciutat per tal que s’exposin al Museu de l’Electricitat i completin, així, la col·lecció ja existent i mostrin l’evolució de l’enllumenat públic de la capital de l’Alt Empordà.

Així, el consistori, a través de l’empresa concessionària de l’enllumenat públic Ecoserveis-Fisersa, ha recuperat aquesta col·lecció de lluminàries dels seus magatzems municipals. Hi ha elements dels anys 40-50, ja desapareguts, amb braços de fosa de tall vuitcentista, d’altres que són làmpades d’incandescència, d’altres amb un disseny específic dels anys 70 (procedents del carrer Peralada), projectors orientats amb reflector de mirall de vidre dels anys cinquanta (procedents de la plaça de l’Ajuntament), algunes provinents de la Rambla, un braç vuitcentista amb lluminària oberta tipus pescador 8dels anys també 40-50) i, fins i tot, braços de fusta amb l’escut de Figueres pintat a mà procedents de l’antiga instal·lació de llums de gas del centre urbà, i recuperats dels Caputxins, als anys 90. A més, també s’han recuperat tres quadres de comandament, fets de pissarra, i altre material de petites dimensions.

Aquesta iniciativa esdevé la primera d’una línia de col·laboració que s’estableix entre l’Ajuntament de Figueres i la Companyia, en la recuperació i difusió del patrimoni industrial de la comarca.

El Fons Històric s’encarregarà de catalogar, inventariar, netejar i restaurar els elements donats per tal que, en una segona fase, exposar aquells més representatius al Museu de l’Electricitat, on ja s’hi mostren les primeres làmpades d’arc voltaic, que funcionaven amb carbons, que van il·luminar la Rambla de Figueres a primers de segle XX. La voluntat del Museu és que sigui un espai dinàmic amb rotació de continguts, de manera que les noves adquisicions tindran un paper molt rellevant per tal de completar la col·lecció que mostrarà l’evolució de l’enllumenat públic a la ciutat en els últims 100 anys.

 

 

 

 

Lloc de cerca