Una anella cicloturística de gairebé 400 quilòmetres unirà Girona i França

2010-02-12 14:01

El Consorci Vies Verdes de Girona, en associació amb Pays Pyrénés Méditerranée i el Conseil Général des Pyrénées Orientales (França), ha obtingut un ajut del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya - França - Andorra (POCTEFA, antic programa “Interreg”) per desenvolupar un projecte d’ampliació anomenat “Enllaç”.

Consisteix a crear una anella cicloturística entre Catalunya i França que aprofiti les xarxes de vies verdes i de cicloturisme existents i uneixi els territoris de parla catalana dels dos costats dels Pirineus. “Enllaç” persegueix dos objectius principals: definir una xarxa cicloturística de prop de 400 quilòmetres per potenciar un model turístic sostenible que permeti gaudir dels detalls dels territoris i conèixer-los més a fons; i també reforçar els vincles entre dos territoris separats per una frontera però amb molts punts de coincidència.

Aquesta anella es compondrà de la xarxa de vies verdes existent, uns 150 km entre el traçat actual i el que està en creació; 100 km de rutes pedalables i vies verdes a França; 35 km al Ripollès; 55 a l’Alt Empordà, i 30 al Baix Empordà, aproximadament. On no existeixi xarxa de carrils bici, s’adequaran carreteres de baixa intensitat de trànsit, se segregaran trams o es crearan espais de seguretat. Tota la xarxa disposarà d’una senyalització específica.

El cost global del projecte és de gairebé 1.650.000 euros, i la subvenció europea en finança el 65 %, és a dir, uns 1.072.000 euros. La resta l’aporten els tres socis, 332.000 euros el Consorci, amb la col·laboració especial del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els consells comarcals de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Ripollès; 19.000 euros el Pays Pyrénés Méditerranée, i 226.000 euros el Conseil Général des Pyrénées Orientales.