Un any després del foc l'IAEDEN reflexiona a partir de la recuperació dels ecosistemes

2013-07-23 12:00

Coincidint amb el primer aniversari de l'incendi de l'Empordà l'IAEDEN-Salvem l'Empordà fa una valoració de la recuperació dels ecosistemes i es fa un seguit de preguntes que reproduïm íntegrament en aquest comunicat.

Ha passat un any des del gran incendi de l’Alt Empordà i una de les preguntes que ens hem de fer és: Com s’estan recuperant els ecosistemes afectats? Hi ha evidència científica des de fa anys que la majoria de les espècies vegetals d’aquestes comunitats mediterrànies es regeneren de manera natural amb certa facilitat després d’un foc, ja sigui rebrotant o germinant. Els suros, el tipus de bosc amb més superfície cremada, rebroten després d’un incendi, igual que moltes plantes llenyoses del seu sotabosc. Podem comprovar com suros i brucs, entre d’altres, estan efectivament rebrotant amb vigor. La garriga, on predomina el garric, és un altre ecosistema afectat pels incendis i que gaudeix d’una notable regeneració natural. El tercer gran ecosistema afectat son els boscos de pi blanc. Aquest no
rebrota, però els pinyons resisteixen les altes temperatures i poden germinar després d’un incendi. Ara bé, la majoria de pinedes estan essent tallades amb l’entrada de maquinària pesada per tal d’intentar treure un profit de la fusta. Així doncs, aquests boscos no estan en cap procés de regeneració natural com sí que ho estan les suredes i la garriga. 

Dèiem fa un any que calia esperar com a mínim un any a fer actuacions per veure si l’ecosistema es regenerava o no. Ja podem dir que els matollars i els boscos de suros s’estan regenerant de manera natural i que les pinedes no, perquè s’han tallat amb maquinària pesada. Per tant, caldrà veure quina gestió s’haurà de fer en aquestes pinedes, que tingui en compte els diferents punts de vista de gestors, propietaris, ecologistes, etc. 

En resum, els incendis forestals són inevitables en un medi com el nostre però els ecosistemes es poden regenerar. En tot cas, un dels problemes ecològics és l’alta freqüència d’incendis, que no dóna temps a la recuperació completa de l’ecosistema i la gran extensió que prenen alguns d’aquests incendis. 

El problema més important és que vivim en un medi molt humanitzat, que és alhora la causa inicial de la majoria d’incendis i que suposa l’autèntic gran problema derivat dels focs: en primer lloc les víctimes i ferits, i també les pèrdues econòmiques i el gran cost que suposa l’extinció dels grans incendis forestals. 

És des d’aquest punt de vista que ens hem de fer també altres preguntes: 

Què s’ha començat a fer en el darrer any i què falta encara per millorar la gestió del territori agroforestal i evitar els grans incendis forestals? Com fer que la llenya que s’hagi de tallar en casos com aquest es pugui aprofitar a partir de biomassa o carbó en el mateix territori? Sabem que el bosc ha guanyat molt de terreny als conreus en els darrers cinquanta anys però, fins a on podríem permetre que retrocedís per recuperar conreus? Com fer que al mercat es pugui trobar suro empordanès i no calgui importar-lo de terres llunyanes? Com reintroduir un equilibri sostenible entre agricultura, ramaderia, explotacions sureres, producció de biomassa i agroturisme que serveixi tant per prevenir grans incendis com per potenciar l’economia local? Precisament a l’IAEDEN vam voler incidir en propostes positives de gestió agroforestal destinant els diners recollits a projectes d’aquest tipus. Com és que s’estan fent plans de prevenció d’incendis, els Princalb, invertint-hi grans quantitats subvencionades per la Unió Europea o el Ministeri però que no es posen a exposició pública ni se sotmeten a avaluació ambiental? Com és que encara no s’ha desclassificat definitivament el sòl urbanitzable de Terrades situat al mig del bosc i sense accessos adequats? Quina gestió urbanística s’ha fet fins ara en el sòl no urbanitzable forestal que hi hagués tants afectats i tantes situacions de dubtosa legalitat? Com es pot viure al mig del bosc sense tenir mesures
d’autoprotecció ni saber com s’ha d’actuar en cas d’incendi?