TV3 emet 'La Jonquera: 20 anys sense frontera' aquest dimarts 10

2014-06-10 10:00

L'1 de gener de 1993, la incorporació d'Espanya al Mercat Únic Europeu va suposar el tancament de la majoria d'agències de duanes de la Jonquera, on hi treballaven més d'un miler de persones de tot l'Alt Empordà. D'un dia per l'altre desapareixia la principal font d'ingressos del municipi i un dels motors econòmics de la comarca. Després d'uns primers anys d'incertesa, increment de l'atur i pèrdua de població, la Jonquera es va reinventar amb l'obertura de serveis per a transportistes i de comerços orientats a un públic francès, atret pels preus més baixos en tabac, alcohol i gasolina. En l’actualitat, amb poc més de 3.000 habitants, “la petita Andorra catalana” oferta més de 60.000 metres quadrats de superfície comercial i rep més de 6 milions de visitants a l'any. Lluny de l'estereotip que només vincula la Jonquera amb la prostitució i la crònica de successos, el municipi torna a ser avui un gran motor econòmic i un exemple de superació en temps de crisi.

Tot i el canvi de model econòmic, encara hi ha un petit grup d’empreses duaneres que sobreviuen i han mantingut l’activitat fent­-se càrrec dels tràmits d’entrada o sortida de mercaderies que provenen o tenen com a destinació els anomenats ‘tercers països’ – els que no formen part del Mercat Comú­. Al llarg del documental, el realitzador accedeix a les empreses i a les dependències de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Tributària a La Jonquera per explicar, des de dins, com es realitza avui en dia aquesta tramitació de mercaderies. Més enllà de l’evolució econòmica, el documental analitza també les problemàtiques que afronta avui en dia la Jonquera relacionades amb la prostitució, el tràfic de drogues o la delinqüència.

El documental 'La Jonquera: 20 anys sense frontera' ofereix una mirada intensa i calidoscòpica sobre un dels llocs més singulars de l'Europa actual, analitzant des les transformacions i canvis socials i econòmics viscuts els darrers vint anys fins als reptes actuals i les perspectives de futur d'aquesta històrica terra de pas i eix estratègic de comunicacions. Una mirada externa però alhora interna del director del documental, Vicenç Asensio, que durant set anys va treballar a la duana de la Jonquera i que, l’1 de gener de 1993, es va quedar sense feina, com la majoria dels seus companys.

La cinta, que s'estrena aquest dimarts a les 21.55H, és una producció de TV3 amb la col∙laboració de la productora Visual13.