Tramiten 35 microcrèdits per finançar projectes de petites empreses i emprenedors de la comarca

2013-01-19 10:00

El Consell Comarcal, la Creu Roja, els ajuntaments de Roses i Figueres i Microbank varen signar el 26 de juliol de 2010 un conveni de col·laboració per facilitar ajudes econòmiques a les microempreses i emprenedors. La inversió de MicroBank per a aquesta iniciativa és va fixar en un milió d’euros, destinats a finançar els projectes avalats per aquestes entitats a l’Alt Empordà.

L’acord entre les institucions va establir noves línies de finançament dirigides tant a autònoms com a petits empresaris i persones amb projectes d’autocupació. També els col·lectius més vulnerables, en situació d’exclusió financera, poden accedir a aquests préstecs de MicroBank. 

Aquest conveni va impulsar una experiència pionera a Catalunya, perquè és la primera vegada que un conjunt d'entitats, socials i públiques, ha acordat treballar d'una forma integral i coordinada per impulsar un projecte de microcrèdits en un marc territorial d'àmbit supramunicipal, en aquest cas a l'Alt Empordà.

Per aquest motiu, el conveni va establir la creació d’una comissió tècnica que té atribuïdes competències entorn a les activitats que es desenvolupen per a l'execució del conveni i està integrada per un representant de cadascuna de les entitats. La finalitat de la comissió és estudiar i analitzar les sol·licituds dels microcrèdits i, en el cas de l’anàlisi favorable, emetre un informe de viabilitat en relació al projecte presentat pel sol·licitant. 

Després de dos anys de funcionament del conveni s'han tramitat 35 microcrèdits, amb un import total de 511.000€ que representen un import mitjà d'uns 16.000 euros. 

La Comissió Tècnica ha fet una valoració positiva del funcionament del projecte de microcrèdits a l’Alt Empordà, sobretot en aquest temps de crisi, perquè s’ha consolidat com a una eina de finançament adreçada tant a autònoms com a microempresaris i persones amb projectes d’autocupació. 

Cal remarcar que el protagonista del nou espot de Microbank, que tindrà difusió internacional, és el projecte Wikiartmap. Aquesta iniciativa de la figuerenca Maite Oliva s’ha posat com a exemple dels microcrèdits que s’han concedit al llarg del 2012 i és, per tant, un dels 35 projectes tramitats des de l’Alt Empordà.