Territori i Sostenibilitat obre expedient informatiu per alteracions al servei ferroviari de la línia Barcelona-Girona-Figueres

2011-05-18 17:00

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert un expedient informatiu per determinar les circumstàncies que han motivat l’alteració del funcionament habitual del servei de la línia Barcelona-Girona-Figueres, que presta Renfe Operadora, i trobar les solucions pertinents.

Segons la informació de què es disposa, entre els dies 1 i 17 de maig s’han produït incidències que han consistit en retards, manca de disposició de places i climatització inadequada, que, per la seva recurrència, han pogut comportar perjudicis i incomoditats als usuaris.

En conseqüència, s’ha determinat obrir un expedient informatiu per determinar les circumstàncies que han motivat aquestes alteracions de funcionament del servei i trobar les solucions pertinents. Així, s’ha notificat a Renfe Operadora aquesta resolució per tal que en un termini màxim de 24 hores, remeti al Departament un informe on figurin de forma detallada les dades següents:

•Alteracions del servei i incidències produïdes en les circulacions, ocupació dels trens i condicions de transport dels passatgers, incloent-hi una relació de les expedicions especificant-hi l’horari d’arribada a destinació i si s’han produït retards. Així mateix, l’existència i quantificació de persones dempeus en els trajectes, la composició dels trens i les condicions de funcionament de la climatització dels vehicles.
• Causes de les alteracions i mesures adoptades per la direcció del servei amb la finalitat de restablir la normalitat o minorar l’impacte de les alteracions del servei en les persones usuàries.
•Actuacions informatives i de comunicació als usuaris de les alteracions del servei i les afectacions del funcionament habitual.