Territori i Sostenibilitat desestima el projecte de condicionament del vial que travessa els Aiguamolls entre Castelló i Palau

2015-10-08 15:00

La Ponència Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha desestimat el projecte de condicionament d’un tram de l’antic camí d’enllaç entre Castelló d’Empúries i Palau-saverdera que acaba a la carretera GIV-6103 i que discorre en la seva totalitat pel Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. L’òrgan ha considerat que el projecte, promogut i tramitat per la Diputació de Girona, pot tenir efectes apreciables sobre l’espai protegit de la Xarxa Natura 2000 “Aiguamolls de l’Alt Empordà”.

En la seva resolució, el Departament determina que el projecte “no té viabilitat ambiental”, que qualsevol proposta d’actuació haurà d’incloure “alternatives de millora de la carretera que siguin ambientalment viables i compatibles amb la conservació dels valors naturals associats a l’espai natural protegit” i, en qualsevol cas, que s’haurà de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària que inclogui un estudi d’impacte ambiental.

En aquest sentit, la Ponència recorda que el Pla especial dels Aiguamolls de l’Empordà només permet en aquest vial executar “obres de manteniment, actuacions destinades a disminuir l’impacte sobre els sistemes naturals d’aquesta carretera i obres de millora que es justifiquin en relació amb la seguretat de les persones, en aquest cas prioritzant les opcions que comportin una menor afectació als hàbitats i les espècies silvestres de la reserva natural”.

Lloc de cerca