Endesa completa una anella elèctrica a Figueres per a reforçar el servei

2022-04-14 11:00

Endesa està executant treballs de reforma de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de Figueres amb l’objectiu de reforçar el subministrament elèctric a 600 clients de la capital de l’Alt Empordà i, alhora, deixar-la preparada per poder absorbir més demanda i impulsar, així, l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic. Els treballs, que van començar el passat mes de febrer i és previst que finalitzin al juny, suposen una inversió de 74.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia

Així, la Companyia està estenent un nou tram de cable de mitjana tensió a 25 kV, de 300 metres de longitud, al carrer Pení, per tal d’enllaçar tres centres de transformació que fins ara estaven aïllats i crear el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica. Dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives (tot recuperant més ràpidament potència i clients). Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament.

En paral·lel, també s’ha renovat tecnològicament un dels centres de transformació enllaçats, on s’ha substituït les seves antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

Amb aquest tipus d’intervencions, la Companyia treballa amb un triple objectiu: absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rentable per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.