S’aprova un nou projecte d’1 milió d’euros per a la reconversió del nucli antic de Roses

2010-10-01 14:11

L’Ajuntament de Roses acaba d’aprovar la reurbanització de nou carrers del centre, que passa a sumar-se a les actuacions ja projectades dins el programa d’actuacions del Pla de Barris. El nou projecte modernitzarà un total de 3.460 m2 corresponents a l’àmbit que es troba entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada.

Com en actuacions anteriors, el projecte opta per incidir en una pacificació del trànsit a la zona donant prioritat als vianants en aquells espais de poca circulació, gràcies a la pavimentació de carrers a un sol nivell que permetrà també eliminar barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. En els espais amb major amplada, es preveu la plantació d’arbrat per dotar el barri de petits nuclis verds i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

A més d’aquesta millora visual i de la qualitat de l’entorn urbà, les obres incidiran en els serveis i preveu la substitució de la xarxa d’aigua i de clavegueram, el soterrament de les línies aèries en els passos de carrers, la incorporació de la xarxa de telecomunicacions, la renovació de les xarxes de gas i d’enllumenat, la construcció d’una nova xarxa de pluvials, la plantació d’arbres de baix consum d’aigua i la instal·lació del sistema de reg necessari.

Pel que fa a la plaça Prim, es conservaran els plàtans existents actualment en la seva part central, es completarà l’enjardinament, i es condicionarà una zona d’estada amb bancs.

El pressupost amb què compta aquest projecte és d’1.074.758 €, inclòs en els 8,63 MEUR que el Pla de Barris aportarà en total a les millores del nucli de Roses, finançats a parts iguals entre Ajuntament i Generalitat durant el quadrienni 2009-2012.