Salvem la Muga es mobilitza contra la manca de cabals ecològics

2024-02-08 18:00

Els ecologistes denuncien que un 25% (6 dels 20 km) del tram aigües avall de Pont de Molins de la Muga està sec, sense que circuli aigua i sense vida piscícola ni vegetació aquàtica. Consideren que el Govern està fent una mala gestió del règim de cabals mínims. Sense una demanda que s’ajusti als recursos disponibles, resulta impossible fer una planificació hidrogràfica real i sempre són els rius els que reben les conseqüències injustament, han dit.